Pagdating ng kastila sa pinas

Posted by / 02-Aug-2020 22:59

uses cookies to personalize content, tailor ads and improve the user experience.

By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies.

Ngunit nang nagsimula ang panahong iyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa politika at humina angekonomiya ng bansa.Na tila bang nagsimula ang kasaysayan ng bansa nang sakupin tayo ng ibang lahi na alam naman nating walang katotohanan.Bago pa man ang pananakop mayroon na tayong mayaman at makulay na kultura at pamumuhay.Nagsimula ang rebolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1896, na pagkaraan ng dalawang taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas.Ngunit ang Kasunduan sa Paris, na naganap sa katapusan ng Digmaang Espanyol-Amerikano, ay naglipat ng pamamahala sa Pilipinas sa Estados Unidos.

pagdating ng kastila sa pinas-28pagdating ng kastila sa pinas-57pagdating ng kastila sa pinas-33

Bagama’t hindi gaanong naituturo sa karamihan sa mga paaralang sekondarya at maging sa kolehiyo, kung meron man ay iilan lamang na mga institusyon ang kinokonsidera ang mga babasahing ito.